ECABO

Wij zijn een ECABO erkend leerbedrijf.ecabo

Stagaires vinden hier hun weg naar interessante opdrachten voor hun stage.

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de  economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is er voor in opleiding.

Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen is nooit een vanzelfsprekendheid. Om het huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden én te versterken, moeten we in Nederland blijven beschikken over goed opgeleid personeel. Vanuit deze visie legt en onderhoudt ECABO verbindingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met als missie ‘een essentiële bijdrage te leveren aan de instroom van voldoende en goed opgeleide medewerkers voor de economisch-, administratieve- , ict- en veiligheidsberoepen’.

Wij leveren hieraan graag een bijdrage.  Wij begeleiden studenten naar een succesvolle stage.

Door de ECABO zijn wij erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2 .10 lid 1. Wij zijn hierdoor bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.