Hart en Vaatgroep

Hart en Vaatgroep

De Hart & Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met:

    • informatievoorziening
    • lotgenotencontact
    • leefstijl en bewegen
    • belangenbehartiging
    • vakanties

Heeft u vragen over hart- en vaatziekten? Wilt u contact met een lotgenoot? Neem dan contact op met de Infolijn Hart en Vaten.

Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag
Let op: dit is niet de Amaliastraat.
Telefoonnummer: 088 – 1111 600
E-mail:  info@hartenvaatgroep.nl
Postbus 300
2501 CH Den Haag