Stichting Hart in Actie

Korte uitleg:

logo

De stichting heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking kennis te laten maken en te stimuleren om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Organisatie:
Stichting Hart in Actie is een ideële organisatie die in 2011 is opgericht door Toon en Diny Hermsen. Dit naar aanleiding van de wetenschap dat veel mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking geen mogelijkheden zien om voldoende te bewegen in onderling verband. Ze kunnen daardoor in een isolement terecht komen, waar Stichting Hart in Actie ze graag uit wil halen.> De belangeloze en onbezoldigde inzet van het bestuur zorgen ervoor dat de kosten nagenoeg nihil zijn.

Er bestaat geen twijfel over: sport en bewegen zijn belangrijk voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging een belangrijke plaats inneemt, heeft een gunstig effect op de gezondheid. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor mensen met drukke banen, voor scholieren, voor mensen met een huishouden, voor jongeren, voor ouderen, voor gezonde mensen én voor mensen met een handicap of chronische aandoening. De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoening aanmerkelijk worden verbeterd door meer te gaan bewegen of sporten. hartinactie.nl wil hier een aantal argumenten benoemen om toch maar vooral van die bank af te komen.

Toon Hermsen
Oprichter/voorzitter Stichting Hart in Actie
Inschrijving KvK Eindhoven 53586379

Hoogveldseweg 76,
5451 AC MILL,
Noord Brabant-Oost,
Nederland.

Tel: 0485 451847
E: info@hartinactie.nl