Publicaties

ELKE ORGANISATIE EEN GRATIS PUBLICATIE?brochure vogel

Elke vereniging of stichting heeft de mogelijkheid om te laten toetsen
of hun bestaande of nieuw op te richten verenigingsblad gratis door
Nolin Uitgevers kan worden verzorgd.

Het mag niet uitmaken of uw organisatie landelijk, regionaal of zelfs
plaatselijk actief is.

Wekelijks worden door onze marketing- en communicatieafdeling aanvragen
beoordeeld of een gratis publicatie met het SponsorPublicatieConcept van
Nolin Uitgevers mogelijk is.

PUBLICEREN MET NOLIN UITGEVERS

een gratis brochure …… zo werkt het !
het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers B.V.

verstevigt uw identiteit en imago
verbetert uw marketing mix

Nolin Uitgevers verzorgt periodieke, eenmalige en thematische uitgaven
ten behoeve van vele verschillende organisaties in het hele land.
Hierbij moet gedacht worden aan tijdloze voorlichtingsbrochures, ad hoc
uitgaven en projectmatige publicitaire uitingen. Iedere organisatie die
haar achterban regelmatig wil informeren of thematisch naar een bepaalde
doelgroep aan informatieoverdracht wil doen, is vaak afhankelijk van een
bepaalde manier van fondsenwerving. Dit moet vaak in eigen beheer worden
georganiseerd. Nolin Uitgevers biedt uw organisatie de mogelijkheid om
(kostenloos) door middel van sponsorbemiddeling een publicitaire uiting
te ondersteunen.

HET SPONSORPUBLICATIECONCEPT VAN NOLIN UITGEVERS

Het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers stelt stichtingen,
verenigingen en fondsen in het hele land in staat om voor rekening van
de uitgever op professionele wijze een brochure, gids of krant uit te
geven. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat u met het
SponsorPublicatieConcept veel geld bespaart, dat nu ten goede kan komen
aan uw organisatie en haar doelstellingen.
Het SponsorPublicatieConcept biedt u echter méér dan kostenvoordelen alleen.

EEN GRATIS PUBLICATIE VOOR UW ORGANISATIE?

Zoals u weet zijn in Nederland zeer vele maatschappelijke organisaties
actief op sociaal en cultureel gebied. Vrijwel allemaal opereren deze
organisaties in stichtings- of verenigingsverband en zijn in belangrijke
mate afhankelijk van vrijwilligers, leden en donateurs, die zich veel
tijd en inspanning getroosten om de doelstellingen van HUN organisatie
te realiseren.
Essentieel voor het realiseren van ook uw doelstellingen is een goede
communicatie naar de doelgroepen binnen en buiten uw organisatie.
Een goede en professionele communicatie door de publicatie van een
brochure, gids of krant onderstreept het maatschappelijk belang van uw
organisatie en kan als marketinginstrument bijdragen aan het verder
verwezenlijken van uw doelstellingen.
Maar goede communicatie is duur. Het in eigen beheer publiceren van een
aantrekkelijk en herkenbaar verenigingsorgaan kost u bovendien veel tijd
en energie en legt een groot beslag op de vaak schaarse middelen.
Met Nolin Uitgevers als publicatiepartner, krijgt uw vereniging,
stichting of fonds een uitgelezen kans om GRATIS op professionele wijze
te communiceren met de achterban.
Het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers garandeert u namelijk
een tot in de puntjes verzorgde uitgave, neemt u veel werk uit handen,
bespaart u tijd en kost u -inderdaad- helemaal niets!

GRATIS PUBLICEREN MET HET SPONSORPUBLICATIECONCEPT VAN NOLIN UITGEVERS

Het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers stelt uw vereniging,
stichting of fonds in staat om op professionele wijze en zonder kosten
een brochure, gids of krant uit te geven voor de achterban leden of
donateurs.
Met het SponsorPublicatieConcept bespaart uw organisatie veel geld en
tijd, want alle kosten ten behoeve van de uitgave en de werving van
sponsoren en sponsorgeleden worden door de uitgever in eigen beheer
geregeld.

IDENTITEIT EN IMAGO

Maar het SponsorPublicatieConcept betekent meer. Een publicatie met
Nolin Uitgevers verstevigt niet alleen de identiteit uw achterban, leden
of donateurs, maar verbetert ook uw imago als maatschappelijk relevante
organisatie. De ruime ervaring met aantrekkelijke en herkenbare uitgaven
voor vele sociaal en cultureel actieve organisaties in het hele land
bewijst dit iedere keer opnieuw.

OPTIMALISERING MARKETING MIX

Zonder kosten voor uw eigen organisatie wordt zo een waardevolle
publicatie uitgegeven waarmee uw vereniging, stichting of fonds
professioneel kan communiceren en uw marketing mix kan optimaliseren.
Indien u uw plaatselijke, regionale of landelijke doelgroep regelmatig
of op thematische wijze wilt informeren, dan bent u bij Nolin Uitgevers
op het juiste adres.