Uw publicatie

UW PUBLICATIE DOOR NOLIN UITGEVERSimagebot

Nolin Uitgevers heeft een compleet pakket van grafische dienstverlening
dat begint bij ontwerp en eindigt bij productie en aflevering. Met de
modernste faciliteiten staan onze vakmensen tot uw beschikking tijdens
het hele traject van planning, advies, creatie en productie. Hierbij
staan natuurlijk steeds uw wensen en mogelijkheden centraal en onze
publicatie-adviseur staat u graag met raad en daad terzijde.

De onderstaande lijst geeft u alvast een beeld in twaalf stappen van
alle noodzakelijke gegevens die bij de voorbereiding van een nieuwe
publicatie nodig zijn.
I. formaat
II. omslag
III. frequentie
IV. verspreiding
V. oplage
VI. copy
VII. aantal pagina’s
VIII. layout
IX. zetproef
X. aflevering
XI. milieu
XII. contract

I. Formaat

In de meeste gevallen kiest een vereniging of stichting voor een
brochure op het bekende A5 formaat. Ook kan er in specifieke gevallen
gekozen worden voor een A4 brochure of zelfs een krant.

Het A4 formaat is veelal een jubileumformaat, want moet in voorkomende
gevallen juist afwijken van het reguliere A5 formaat.

Voor de publicatie van een krant wordt gekozen wanneer er een hoge
oplage moet worden bereikt.

II. Omslag

De omslag is de eerste kennismaking van de lezer met de uitgave. Een
aantrekkelijke en herkenbare omslag is dus erg belangrijk. Om
herkenbaarheid te creëren en verder te ontwikkelen wordt daarom veelal
gekozen voor een vaste vooromslag, welke bij iedere publicatie wordt
gebruikt. En natuurlijk kan het logo of embleem van de stichting of
vereniging in de originele kleurstelling op de vooromslag worden verwerkt.

III. Frequentie

De frequentie geeft aan hoe vaak per jaar uw organisatie de brochure
wenst uit te geven.
Een periodiek verschijnt vier maal per jaar, dat wil zeggen elk
kwartaal. Een jubileumuitgave is eenmalig. In voorkomende gevallen kan
overigens ook gekozen worden voor een andere frequentie.

IV. Distributie

Voor de verspreiding en de hiermee gepaard gaande (porto) kosten dient
uw organisatie zelf zorg te dragen. Houdt u daarom in verband hiermee
altijd rekening met het aantal edities per jaar.

V. Oplage

Het aantal brochures dat gedrukt moet worden dient vroegtijdig te worden
bepaald in verband met de planning en logistiek van de drukkerij.

VI. Copy

Uw organisatie levert de copy aan en dit kan op vele manieren. Denkt u
hierbij aan hand geschreven teksten, ouderwets degelijk typewerk, op CD
of uiteraard via de e-mail. Alles kan en mag, en het eindresultaat is er
niet minder om. Onze enthousiaste en veelzijdige grafische specialisten
staan altijd voor u klaar. Onze ervaring met vele sociaal en cultureel
actieve organisaties in het hele land en de positieve inspanningen van
bestuursleden of vrijwilligers van uw organisatie staan zonder twijfel
garant voor een constructieve samenwerking met als eindresultaat een
mooie, goed verzorgde uitgave.

VII. Aantal pagina’s

Hoewel het aantal pagina’s redactioneel natuurlijk afhangt van de
hoeveelheid copy, is het in de regel gebruikelijk om 12 tot 16 pagina’s
redactioneel te vullen. Dit is inclusief voorwoord, foto’s,
illustraties, enz.

VIII. Layout

De layout is het resultaat van een juiste mix van een goed vormgegeven
uitgave die uitnodigt tot lezen en natuurlijk een kwestie van smaak.
Veelal heeft een vereniging of stichting iemand binnen de organisatie
die belast is met de begeleiding van de uitgave en dit is vaak de
aangewezen persoon voor een gekwalificeerd oordeel over de uiteindelijke
layout.

IX. Zetproef

Voordat de uitgave feitelijk gedrukt wordt ontvangt uw organisatie de
finale zetproef ten behoeve van controle, correctie en eventuele
aanvullingen.

X. Aflevering

De aflevering van het drukwerk vindt plaats in een beschermende
verpakking, per koerier of TNT, franco afgeleverd op één adres in Nederland.

XI. Nolin Uitgevers en het milieu

Nolin Uitgevers is een modern en milieubewust bedrijf dat al haar
uitgaven publiceert op papier dat voldoet aan de meest stringente
milieueisen. Uw publicatie wordt bijvoorbeeld op chloorvrij en
ongebleekt papier gedrukt. De milieunormen in de grafische branche
liggen bovendien hoog en worden door de overheid streng gecontroleerd.
Dit betekent echter niet dat er concessies aan de kwaliteit van uw
drukwerk worden verleend.

XII. Contract

Wanneer beide partijen tot volle tevredenheid overeenstemming hebben
bereikt over alle wensen en mogelijkheden voor een gratis publicatie met
het SponsorPublicatieConcept kan het garantiecontract tussen de
opdrachtgever en Nolin uitgevers worden getekend.

Garantiecontract: Met het garantiecontract wordt bedoeld dat alle
voorkomende kosten zoals zetwerk, layout/vormgeving en drukken door
Nolin gemaakt, geheel door Nolin worden bekostigd.

Hieronder een overzicht van de grootste opdrachtgevers van Nolin
Uitgevers B.V.

 

Stichting Hart in Actie
Hoogveldseweg 76,
5451 AC MILL,

Noord Brabant-Oost,Nederland.
Tel: 0485 451847
E: info@hartinactie.nl
W www.hartinactie.nl

Stichting de Luchtballon
Trambaan 58
4641 PG Calfven / Ossendrecht
T 0164 674 740
info@deluchtballon.nl
www.deluchtballon.nl

Stichting Ondersteuning Gehandicapten
Louis Armstrongerf 15
4614 XV Bergen op Zoom
www.stichtingondersteuninggehandicapten.nl
info@stichtingondersteuninggehandicapten.nl

Stichting Veilig Onderwijs
Postbus 31
3600 AA Maarssen
T 0346 – 550 655
info@stichtingveiligonderwijs.nl
www.stichtingveiligonderwijs.nl

Tegenkracht: Stichting Kanker en Sport
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
T 06-48525048 / 06-41387691
info@tegenkracht.nl
www.tegenkracht.nl

Er zijn vijf verschillende manieren om met Nolin te communiceren;
persoonlijk bezoek, post, telefoon, fax en email.

Het is bijna altijd mogelijk om tijdens kantooruren met één van onze
medewerkers, van welke afdeling dan ook, contact te hebben. U kunt uw
bericht direct aan de betreffende afdeling voorleggen die dit direct in
behandeling zal nemen. Elk bericht wordt binnen een werkdag afgehandeld.

Mocht u een klacht hebben over enige vorm van onze bedrijfscommunicatie,
dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan de directie van Nolin
Uitgevers.

Correspondentieadres:
Postbus 204
9600 AE Hoogezand

tel.: 0598-398800
fax: 0598-393399

e-mail: receptie@nolin.nl
website: www.nolin.nl