Stichting Veilig Onderwijs

De SVO streeft de volgende doelstellingen na:092f47f5d8c2f6e5f3e23dae02286880

Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouders en scholen om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken.
De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
Het verrichten van diverse handelingen/activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Veilig Onderwijs (SVO) is eigenlijk opgezet voor leerlingen van het Basis- en voortgezet onderwijs. Zij kunnen met hun vragen bij ons terecht over alles en nog wat voor wat betreft het onderwijs, school en uiteraard over pesten. Natuurlijk blijft bij al die vragen de privacy gewaarborgd. Zijn het alleen de leerlingen die bij ons terecht kunnen? Neen, ouder(s) en scholen of schoolbesturen kunnen terecht bij ons. We streven naar een goede samenwerking tussen ouders en scholen en zoals u wilt , scholen en ouders.

Stichting Veilig Onderwijs
Postbus 31
3600 AA Maarssen
T 0346 – 550 655
E-mail: info@stichtingveiligonderwijs.nl
Website: www.stichtingveiligonderwijs.nl